Mátészalka Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Észak-alföldi Operatív Program keretében csaknem 700.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Mátészalka belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” című pályázatával. A fejlesztés közvetlenül 2096 ingatlant és 5687 főt érint, a belvízmentesített terület mérete 331 hektár.

Mátészalkán a meglévő belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatok egy része elavult, s a szükséges felújításokra az elmúlt évtizedekben csak helyenként került sor. A meglévő zárt csatornák az eltelt időben feliszapolódtak, eltömődtek, a beton járdalap-burkolatok nagy része tönkrement, a lapok bedőltek, becsúsztak, a beton lezáró fogak tönkrementek. Helyreállításuk fenntartási – karbantartási munkával már nem gazdaságos és célszerű. A korábbi évek üzemelési tapasztalataiból kiindulva több városrészben szükség van mielőbbi beavatkozásra a belterületi vízrendezést illetően. A tervezési területeken jelentős gondokat okoz a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék. Ehhez párosul, hogy az elmúlt 20-30 évben jelentősen megnövekedtek az érintett csatornák vízgyűjtőjén a burkolt felületek, ami jelentősen megnövelte a lefolyás gyorsaságát és mennyiségét. A felületek minőségi arányának megváltozása indokolja a tervezett beavatkozások szükségességét.

Mátészalka Város Önkormányzata a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programjának ÉAOP-5.1.2/D3-12 kódszámú,„Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken” elnevezésű kiírásra a „Mátészalka belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D3-12-2012-0001azonosító számú pályázatával.Az elnyert támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, mely bruttó 699.815.850 Ft.

A megvalósítani kívánt projekt elsődleges célja a bel- és csapadékvizek belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető, belvízelvezető infrastruktúra fejlesztése, a csapadékvíz okozta károk enyhítése, illetve megszüntetése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése. A tervezett belvízelvezető rendszer fejlesztés a környezeti értékek védelmét, az épített környezet minőségének javítását és a környezetbiztonság fokozását szolgálja.

A projekt keretében az alábbi területeken valósul meg a fejlesztés:

Keleti városrész, Dél-keleti városrész csapadékvíz főgyűjtője, Déli városrész, Déli városrész − Dózsa György út, Baross László utca, Hodászi út, Ipari út, Erkel Ferenc utca, Északi körút, Vittória u. – Kalmár u. összekötő út.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2013.07. 20., a megvalósítás befejezésének tervezett határideje 2015.07.31.